Кабінет Міністрів України розробив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року. Відповідним розпорядженням від 14 червня 2017 р. № 481-р. схвалено цей документ

Стратегія містить такі розділи:

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Стратегія.
Причини виникнення проблеми.
Мета Стратегії.
Основні принципи розв’язання проблеми, напрями реалізації Стратегії та пріоритети роботи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху.
Фінансове забезпечення реалізації Стратегії.
Очікувані результати