Роз’яснення управління з питань сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації щодо окремих питань багатодітних сімей
lq.gif  rq.gif
 
На звернення громадян Львівщини щодо окремих питань багатодітних сімей, управління з питань сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації інформує наступне.

Держава є основним суб’єктом подолання кризових проявів у функціонуванні інституту сім'ї, захисті і всебічної підтримки українських родин. Львівською обласною державною адміністрацією та Міністерством соціальної політики України вживаються заходи щодо формування цілісної системи соціального захисту та підтримки багатодітних сімей в Україні, зокрема тих, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Так, відповідно до Закону України від 19.05.2009 № 1343-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захист багатодітних сімей” багатодітні сім’ї можуть користатися такими пільгами:

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;

3) 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі, якщо відповідні будинки не мають центральною опалення;

4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Пільги щодо плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості палива, передбачені пунктами 1-3, надаються багатодітним сім’ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Дітям з багатодітних сімей можуть надаватися такі пільги:
-    безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
-    щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;
-    першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
-    безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
-    безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”.

Батькам і дітям з багатодітних сімей для підтвердження їх статусу видаються відповідні посвідчення.

Крім того, відповідно до змін, внесених Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону дитинства” від 16.06.2011 № 3525-IV, до складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечується організація та проведення соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Водночас, додатково може бути призначена тимчасова державна допомога, яка не може бути меншою ніж 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Зазначена допомога призначається і виплачується за місцем проживання управлінням праці та соціального захисту.

Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" встановлено гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та піку дітей.

Жінкам, яким указами Президента України присвоєно почесне звання "Мати-героїня", виплачується одноразова винагорода у розмірі 10 прожиткових мінімумів доходів громадян (10 730 грн.).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” для сімей, які мають трьох і більше дітей, за перебування та харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах встановлено знижку у розмірі 50 відсотків, а сім’ї, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах, взагалі звільняються від плати за харчування дітей у цих закладах. Також від зазначеної плати звільняються батьки або особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Відповідно до Положення про призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.10.1995 № 848, за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, які надаються відповідно до чинного законодавства, і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу, багатодітні сім’ї можуть скористатися правом на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, тощо.

Також звертаємо увагу, що у зв'язку із закінченням у 2010 році Державної програми підтримки сім'ї, Міністерством соціальної політики України за участі управління з питань сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації та головного управління соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації розробляється проект Концепції Державної програми підтримки сім’ї до 2016 року.