Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Вхід< березня 2011 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

пошук

кількість гостей/користувачів

На даний момент 281 гостей на сайті

 

Щодо наявних стимулюючих норм законодавства.

З метою використання наявного інвестиційного потенціалу регіонів та активізації соціально-економічного розвитку регіону інформуємо про чинні стимулюючі норми законодавства.
Протягом 2010-2012 років державою реалізовано широке коло заходів, спрямованих на стимулювання інвестиційної діяльності та фінансове забезпечення розвитку національної економіки, у тому числі в регіональному аспекті.
Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» визначено, що стимулювання розвитку регіонів здійснюється, зокрема на засадах програмно-цільового підходу до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку, створення сприятливого інвестиційного середовища в регіонах; концентрації на конкурсній основі коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також інших ресурсів з метою досягнення найбільш ефективного їх використання для цілей регіонального розвитку.
Цим законом передбачено, що з метою стимулювання розвитку депресивних територій у їх межах можуть здійснюватись, зокрема такі заходи як:
цільове спрямування державних капітальних вкладень у розвиток виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури;
надання державної підтримки, у тому числі фінансової, малим підприємствам, сприяння формуванню об’єктів інфраструктури розвитку підприємництва, таких як бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні та консалтингові центри, венчурні фонди тощо.
Статтею 21-1 Бюджетного кодексу України з метою забезпечення фінансування заходів, спрямованих на виконання, зокрема, державних цільових програм та інвестиційних програм у частині виконання заходів регіонального розвитку; програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць, передбачено створення державного фонду регіонального розвитку у складі фонду державного бюджету.
Поряд з цим, Законом України «Про держані цільові програми» визначено правові засади для використання з метою сприяння реалізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу, а також координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв’язання найважливіших проблем, такого інструменту як державні цільові програми.
Статтею 12-1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» передбачена державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів, яка надається шляхом фінансування реалізації, співфінансування, кредитування, повної або часткової компенсації відсотків за кредитами за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; надання державних і місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання; застосування інших форм, передбачених цим Законом.
Крім того, з 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», який  передбачає підтримку інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях, а також застосування до суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, особливостей оподаткування податком на прибуток і оподаткування ввізним митом, згідно з Податковим і Митним кодексами України.
Прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів суб’єктами господарювання, оподатковується за ставкою:
з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2017 року включно – 0 відсотків;
з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2022 року включно – 8 відсотків;
з 1 січня 2023 року  – 16 відсотків;
З 1 січня 2013 року до 31 грудня 2022 року включно суб’єкти господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, при ввезені у митному режимі імпорту на митну територію України устаткування та комплектуючих виробів до нього, що звільняються від оподаткування ввізним митом, за умови оформлення митної декларації, можуть за власним бажанням  видавати митному органу податковий вексель на суму податкового зобов’язання з податку на додану вартість, визначену в такій митній декларації.
У червні 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про індустріальні парки», яким передбачено стимулюючі заходи щодо створення та функціонування індустріальних парків, що можуть утворюватися на землях державної, комунальної та приватної власності.
Законом України «Про державне–приватне партнерство» визначено організаційно –правові  засади, форми принципи та сфери взаємодії державних партнерів з приватними партнерами в Україні. Статтею 18 зазначеного Закону визначено шляхи надання державної підтримки здійснення державно-приватного партнерства, зокрема:
надання державних гарантій, гарантій АР Крим та місцевого самоврядування;
фінансування за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та інших джерел;
в інших формах, передбачених законом.
Крім того, відповідно до Закону України «Про концесії»:
одним із основних принципів діяльності, пов’язаної з наданням та отриманням концесії, є участь держави, органів місцевого самоврядування у частковому фінансуванні об’єктів концесії, які мають соціальне значення;
концесіонерам збиткових і низькорентабельних об’єктів концесії, що мають важливе соціальне значення, концесієдавець може надавати пільги щодо концесійних платежів, у тому числі у вигляді розстрочки, відстрочки, повного або часткового звільнення від сплати платежів на певний строк, а також передбачати в договорі надання дотацій, компенсацій та пільг.
Чинні стимулюючі норми законодавства дозволяють в повній мірі використати наявний інвестиційний потенціал регіонів для забезпечення залучення в економіку додаткових фінансових ресурсів, створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів шляхом реалізації інвестиційних проектів.
_________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА про МРГ-2
(станом на 01.03.2013р.)

Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду ІІ» 11 липня 2011 року стартував у Львівській області із підписання спільної угоди про партнерство між ОР, ОДА та ПРООН. Впродовж серпня 2011р., на конкурсній основі, спільною комісією було відібрано 8 основних районів для участі у Проекті МРГ (Старосамбірський, Самбірський, Сколівський, Турківський, Жовківський, Бродівський, Перемишлянський та Буський). А у лютому 2012р. додаткові 4 райони (Радехівський, Сокальський, Дрогобицький та Золочівський) для участі за напрямом «Відтворення методології МРГ (реплікація)».
У кожному із згаданих 12 районів відібрано 4-5 населених пунктів для впровадження Проекту. Загалом в області відібрано 54 населених пункти, з яких 38 основних та 16 реплікаційних громад. У 2013 році заплановано відбір громад для участі у компоненті «Підвищення еенргоефективності».
У червні 2012 року Львівська область була обрана для реалізації спеціального пілотування за напрямком «Підвищення енергоефективності». Після цього спільною комісією, до якої входили представники Львівської ОР та ОДА а також керівництво Проекту МРГ у Києві під час скап-конференції обговорили заявки від 10-ох районів, котрі подавались на участь у напрямі «Підвищення енергоефективності». Спільним рішенням комісії було відібрано чотири основних райони: Старосамбірський, Дрогобицький, Жовківський та Сколівський, та два резервних райони: Турківський та Радехівський. Стратегія впровадження компоненти з енергоефективності МРГ-ІІ передбачає наступну діяльність і види підтримки: а) підтримка на умовах співфінансування оновлення/покращення існуючої обласної стратегії (програми) з енергоефективності загалом і з акцентом на сільську місцевість зокрема; б) підтримка на умовах співфінансування розробки проектно-кошторисної документації для важливих інвестицій в енергетичний сектор (відновлювальні джерела енергії), які мають бути передбачені оновленою/покращеною стратегією з енергоефективності; в) підтримка на умовах спів фінансування до 8 мікропроектів у 4-ох районах з використання відновлювальних джерел енергії та застосування інноваційних енергоефективних технології та будуть включені в оновлену програму з енергоефективності; г) підтримка направлена на збір інформації, оцінку результатів, підготовку матеріалів та поширення досвіду.
Розпорядженнями голів ОР та ОДА створена обласна координаційна рада (ОКР) Проекту МРГ-2 у Львівській області, до роботи якої залучено відповідні спеціалісти та працівники профілюючих управлінь та відділів у галузі енергозбереження, охорони здоров’я, освіти, охорони довкілля, міжнародного співробітництва та інші. Діяльність ОКР сприяє ефективному впровадження Проекту в області, мобілізує і стимулює процеси соціально-економічного розвитку на місцевому рівні.
Відповідними розпорядженнями голів райрад та райдержадміністрацій у кожному з районів створено Форуми місцевого розвитку та районні ресурсні центри розвитку громад і призначено районних координаторів, які сприяють впровадженню мікропроектів громад та надають консультації щодо їх розвитку.
В усіх 54 сільських/селищних/міських радах проведено семінари у сільрадах, на яких було представлено основну методологію Проекту та необхідні заходи, які повинна зробити місцева громада для початку впровадження Проекту в селі. Рішеннями сесії цих рад відібрано 51 село, 1 смт та 2 міста для участі у Проекті.
Командою проекту спільно із представниками районних ресурсних центрів громад (РРЦГ) проведено «перші та другі діалоги» у даних 54 громадах, на яких за присутності представників 80% домогосподарств із населеного пункту, було створено чи «пересаджено» організації громад (ГО, ОСН, БФ), які стали партнерами Проекту МРГ. Вони  реалізуватимуть мікропроекти, що направлені на вирішення пріоритетних соціально-економічних проблем у громаді (напрямки: 1.ФАПи, сільські амбулаторії, дільничні лікарні; 2.Заходи по стандартному енергозбереженню; 3.Утилізація відходів, каналізування та дренаж, відмова від пестицидів тощо; 4.Питна вода, мікро-зрошення).
Командою проекту, спільно із обласними та районними партнерами у РРЦГ було проведено понад 54 навчань для представників організацій громад і влади (управління ОГ, спільне планування, підготовка і впровадження мікропроекту, звітність організацій громад та інш.). Громади, провівши спільне планування у своїх населених пунктах, вибрали пріоритетну проблему, підготовили та подали на затвердження комісії у Києві 37 мікропроектів громад, які затверджені і підписано угоди між Проектом та організаціями громад.
На даний час організації громад ефективно, у партнерстві і за співфінансування районною та місцевими владою та іншими партнерами, впроваджують мікропроекти, які направлені на:
-         енергозберігаючі заходи у садочках та школах (31 МП);
-         енергозбереження у вуличному освітлені (2 МП);
-         реконструкцію закладів охорони здоров’я (3 МП);
-         забезпечення водою (2 МП).
У Перемишлянському районі участь в другій фазі Проекту беруть наступні громади:
Агенція регіонального розвитку „Камула“ с.Романів (повторно, брала участь в першій фазі);
Благодійний фонд „Блаженного Климентія Шептицького“ с.Унів (повторно);
Агенція регіонального розвитку „Суходілка“ с.Суходіл;
„Перемишлянська районна громадська організація „Поклик“ м.Бібрка.

За детальнішою інформацією про виконання проекту у Львівській області, будь ласка, звертайтесь: у м. Львів, вул..Винниченка 18, к.428 - Ігор Назар та Ірина Галайко, координатори Львівського обласного ресурсного центру громад Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Тел. (050) 386-91-73 або (050) 416-31-29; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду та Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Контактні особи компоненти «Підвищення енергоефективності» від Львівської області Василь Лозинський та Ярослав Грицевич.
Контактна особа компоненти «Відтворення методології»  від Львівської області Юрій  Грицевич (067) 742-72-82; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
Фото та інші документи - http://www.facebook.com/Lvivcbaproject та http://cba.org.ua/ua/lviv

________________________________________________