Водночас Програма враховує кардинальні зміни, які відбулися в українському суспільстві та обумовили реформування всіх сфер суспільного життя, зокрема галузі освіти.

Особлива увага при розробленні Програми була приділена реформі освітньої галузі на державному рівні, головна мета якої – нова висока якість освіти на всіх рівнях: від початкової школи до закладів вищої освіти.

«Всі заходи Програми розбиті за 7-ма тематичними напрямами, а саме: дошкільна освіта; повна загальна середня освіта; спеціальна освіта; позашкільна та спеціалізована освіта; професійна (професійно-технічна)  та фахова передвища освіта; вища освіта та наука. Педагогічна освіта. Освіта дорослих;  управління освітою. Є також наскрізні проекти,  наприклад навчання українців за кордоном, створення онлайн платформи для закордонних українців. Також передбачено заходи національно-патріотичного виховання», - зазначив під час сесії директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска.

Комплексна програма вперше розроблена на основі Стратегії розвитку освіти (Стратегія також розроблена вперше). У програмі передбачено конкурс проєктів для учителів, відкриті та прозорі конкурси на здобуття грантів та премій для студентів і науковців, передбачено фінансування навчання учителів, щоб опанувати дистанційні платформи для навчання.

Загалом фінансування на 2021 рік з обласного бюджету – 32 млн. грн.