Відповідне розпорядження «Про проведення обласних конкурсів на звання «Краще мале підприємство Львівщини», «Найуспішніша жінка – підприємець Львівщини», «Найуспішніший молодий підприємець Львівщини» та «Краще мале підприємство Львівщини – меценат військових підрозділів України» сьогодні підписала голова Львівської облдержадміністрації Ірина Сех.

Конкурси проведуть серед малих та середніх підприємств усіх форм власності, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Основними критеріями визначення переможців є:
- обсяг виробництва продукції (робіт, послуг);
- продуктивність праці;
- фінансово-господарські результати суб’єкта підприємницької діяльності;
- рівень оплати праці, своєчасність виплати заробітної плати;
- виробництво конкурентоспроможної продукції (робіт, послуг) на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- кількість діючих, збережених та створених нових робочих місць;
- повнота сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів;
- наявність на підприємстві колективного договору або угоди та забезпечення його виконання.
Підготовку матеріалів для визначення претендентів на звання переможців та їх попередній розгляд здійснює організаційний комітет, утворений згідно з цим розпорядженням. Кінцевий термін підведення підсумків конкурсів – 25 серпня поточного року.
Наголосимо також, що конкурси організовані з метою активізації розвитку підприємництва, заохочення підприємців до підвищення ефективності виробництва, збереження існуючих та створення нових робочих місць, забезпечення налагодження тісної взаємодії із місцевими органами влади.